Utbildning


Det är väldigt lätt att lära sig vad man behöver kunna, för att vara en effektiv livräddare. Egentligen borde det räcka att köpa en hjärtstartare och läsa en broschyr. Men, det finns en psykologisk faktor att räkna med

factors in the individual patient must be emphasized.Psychogenic How long does cialis last?.

. Eftersom allt skall ske fort och vi normalt inte går omkring i vår vardag och räknar med att någon skall drabbas av hjärtstopp, blir de flesta av oss otroligt rädda och stressade när det inträffar.  Med en bra, färsk utbildning i botten då man fått lite teori samt fått öva rent praktiskt och känna efter i de egna musklerna hur det känns, ökar vår kapacitet att verkligen utföra denna livräddande insats. Den panik som annars skulle infunnit sig uteblir
. Vi kan använda tidsåtgången för ambulansen att komma till att ge liv, istället för att se liv fly.

Vi erbjuder

  • Hjärt-lung räddning, HLR
  • Hjärt –lung räddning + Första hjälpen
  • Hjärt-lung räddning med hjärtstartare (defibrillator)D-HLR
  • Barnolycksfall
  • Repetitioner
  • Instruktörsutbildning
  • Krishantering
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd
  • Skräddarsydd utbildning

Alla utbildningar följer gällande riktlinjer

Cardiokraft utbildar i hela Sverige och kommer till av er vald lokal. Eller ordnar lokal om ni så önskar.