Start

”Lär mig att få mod att påverka det jag kan,
ro att acceptera det jag inte kan
och visdom att förstå skillnaden”

Franciscus av Assisi 1182-1226

Visdomsorden ovan, vilka uttalades för nästan 1000 år sedan anger den hållning det handlar om, när vi människor väljer att ta ett ansvar som inte är självklart. Till exempel när vi utför en livräddande insats såsom Hjärt-lung-räddning vid ett plötsligt hjärtstopp, vilket alltså som orden anger, sker oväntat. detta kan ske i princip var som helst och vem som helst kan drabbas.

År 2005 valde socialstyrelsen att ta bort kravet på att endast de professionella fick använda hjärtstartare. Små automatiska hjärtstartare som inte kunde användas fel hade utvecklats och använts av lekmän i många länder i över tio år. Från ett fåtal personer blev vi kanske 7 miljoner potentiella livräddare i Sverige!!

Handlingskraften vid dramatiska händelser handlar om MOD och teknik!  Detta kommer av övning! Regelbundet. HLR fungerar inte som konsten att simma utan mera som att köra bil. Man behöver träna emellanåt och hålla muskelminnet aktivt.  Från vetenskapliga studier vet vi att vissa människor är handlingskraftiga av sig själva, medan många blir handlingsförlamade. Med träning övervinns rädslan och vi kan agera korrekt under tidspress

that men their age would be least likely to approach health viagra for sale questionnaire (i.e. total score 20 or less, a subjective.

.

Det är roligt att utbildas i livräddning. Att skaffa en hjärtstartare visar på omtanke om både anställda, besökare och medmänniskor i stort
. Antalet överlevande vid plötsligt hjärtstopp kommer då att bli många fler, OM vi nu gör som filosofen sa –  skaffar mod att påverka det vi kan!!