Om hjärtstopp


Vi vet inget om eller när ett hjärtstopp kan ske. Som filosofen tänkte, måste vi acceptera att vi inte kan veta

gender15PHYSIOLOGY OF ERECTION generic viagra online for sale.

. Går vi en Livräddningskurs och väljer att skaffa en hjärtstartare (defibrillator), vet vi inte ens om apparaten och kunskapen någonsin kommer till nytta. Lika lite vet vi om vår olycksfallsförsäkring, cykelhjälm, flytväst, brandsläckare eller säkerhetsbälte i bilen kommer att behövas.

Hjärtstopp kan komma plötsligt. Ta vara på dina nära och kära!

Men via statistiken VET vi en hel del. Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste anledning till död
. I Sverige drabbas nästan en människa i timmen av ett plötsligt hjärtstopp.  Få överlever. Fram till 2005 överlevde 2% och idag 5-10% men många fler skulle KUNNA överlev.-
Med en snabb insats av människor som finns nära till hands vid ett plötsligt hjärtstopp och som utför Hjärt-lung- räddning (HLR) av god kvalité och snabbt använder en hjärtstartare, skulle kanske så många som 70 % överleva. Alltså tusentals människor. HLR håller hjärnan vid liv och Hjärtstartaren startar hjärtat.

Fram till 2005 var användning av hjärtstartare förbehållet professionella på sjukhus och i ambulans. Hållningen var nog allmänt att ”det ordnar sig när ambulansen kommer”.  Men det ordnade sig inte alls särskilt bra på den tiden. Anledningen var tidsfördröjningen. Det tar 8-14 minuter för en ambulans att nå en drabbad vid ett plötsligt hjärtstopp. Efter så många minuters hjärtstopp kan hjärtat sällan starta och skulle det starta har den personen troligtvis mycket allvarliga hjärnskador

.

SVT Sörmland – Reportage om hjärtstartare

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtats blodcirkulerande förmåga upphör. Ofta är den utlösande faktorn till detta en hjärtinfarkt.  Ibland finner man ingen förklaring alls till hjärtstoppet. Risken stiger med ökande ålder, men människor i alla åldrar kan drabbas. När blodcirkulationen upphör avstannar syretransporten till hjärnan och övriga kroppen. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter cirka 5 minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs.